Elsoff II: Wittgestee, mei Hemetlandche - online - Mitmachwörterbuch Wittgensteiner Platt

Suchen
Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

Elsoff II: Wittgestee, mei Hemetlandche

OrtschaftenDas alte Wittgensteiner Heimatlied
Von Florentine Goswin Benfer

Wittgestee, mei Hemetlandche
Gesunge vo: De Seddehetzer 
(Wolfgang Fuhrmann, Armin Marburger, 
Gerhard Mengel, Ulrich Weber, Kurt Wagner)


Wittgestee, mei Hemetlandche, met der Barje steller Rüh,
Engerm weire blo-e Himmel, äss kee Land sö schee wie dü.
Äss dein Borre noch sö oame, gett hä ins doch's liewe Brot,
deiner Mansche Harz schlehd woame, keener schwatzt vo seiner Not.


2. Wittgestee, mei Hemetlandche, wenn bei deer da Gänster blieht,
meechd ech alles hie verlosse, weils mech a dei Üwer ziehd.
Wees, ehm Grindche gehn de Glocke, va dämm liewe Härdeveh.
Jerer Ton, der wäll mech locke, "Komm nu Heeme" rüfen die.

3. Wittgestee, mei Hemetlandche, ewwervull äss mer mei Harz,
alles, was ech dün un dänke, hort e Frere deer un Schmärz.
Eens nür wünsch ech, daß ech gäre, wenn ech zü deÖjeO dün,
meechte da e deiner Äre, wie em Mudderoame rühn.

(Schreibweise in Elsoffer Platt nach Gerhard Mengel 1992, in: Elsoff. Lieder und Gedichte in Relsoffer Mundart
Die Seddehetzer aus Elsoff singen das alte Wittgesteiner Heimatlied "Wittgestee, mei Hemetlandche."<br />Text: Florentine Goswin - Benfer<br />Elsoffer Platt: Gerhard Mengel
 
Suchen
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü