Birkelbach: Da Strohwetwer - online - Mitmachwörterbuch Wittgensteiner Platt

Suchen
Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

Birkelbach: Da Strohwetwer

Ortschaften
Da Strohwetwer

Mei Fraa führ e Kur, wejem Rheuma e dän Knoche.
E der Zeit wull ech mer da sälwer koche.
Endlich wor ech mol Herr em Haus.
Als aschdes süchd ech mer z‘ Kochbüch raus.

Do stan alles genau wie masch mechd
Ech hon mer schon heimlich ez Fäustche gelacht.
On Owends studierte ech dos Kochbüch em Bedde
Un kun net versteh, warem mei Frau so vel Ärwed hod.

Off Blood ens stan : Salod sill ma wasche.

Om Morje droff kiff ech zwee Persil-Trajedasche.
Ech dochde „sicher es sicher“, ma kann jo nie wesse,
un hon den Salod e de Construcda geschmässe
hon dos Programm of Nyltest gestald,
des da Salod net ganz zerfälld,
hon ech den Klimbim e de Schleuder gezwonge
un anschließend em Goarde ofgehunge.

Hä hod trotzdem ned geschmochd, er kinnd sah worrer widd,
ech häd’n aschd noch bejele sinn.

Ech ging da o de Frittenbüde un dochde voll Wüd,
Junge, Junge wos kochesde da moan?

Do stan em Kochbüch, dos müss ech erwähne,
Zäbbel enger Wasser schneire, wejern Träne.
Ech ging e’z Geschäft, em Zebbel zü köfe,
e der Zeit liss ech schon Borewasser löfe,
do zog ech mer sämtliche Brocke aus,
em mech med den Zebbel e de Wann zü hogge.
Do sein ech getaucht, ech dochde sei helle,
Zebbeln sei engerm Wasser zü schäle.
Do kreji’ch kä Luft, ech wor ganz bedroffe.
Es fählde ned veel, da wor ech versoffe.
Dos Kochbüch had ganz klor geloje,
ech had donoh doch Wasser en Öje.

Ech ging da o de Frittenbüde un dochde voll Wüd,
Junge, Junge wos kochesde da mon?

Ech fing nü werrer oh, e’z Kochbüch zü gücke un wor om flüche,
un dochde, „Haure mäjeste mol Reiweküche.“
Em Kochbüch stan do schwoaz off weiß,
„e da Loft wänge, ganz heß,“
dos hon ech med Elan gemochd,
de Reiweküche kamen öh o der Decke o,
ech hill als immer noch de Pann unne drenger,
awer se kamen net werrer renmger.
No zwee Stonne aschd - fillense e de Egge
Un hännedro hing de halwe Degge.

Ech ging da o de Frittenbüde un dochde voll Wüd,
Junge, Junge wos kochesde da mon?

Om anerre Dag, ---woss ged’s zü lache—
Dochdich, kannst mol Rolladen mache.

Züaschd, so stann em Kochbüch,
sedzt ma ä ordliche Mählschwetze o.
Die kämmd med Nelke un annern Zutaten,
da o die faddich gerollde Roladen.
E‘z Blümegeschäft nee, --zich Nelke so vazich -,
ech lisses mich’s wos kosde, da wäds schee würzig,
med zwe Pond Mähl renn echem de Wedde,
mend ehr, dr’ech dos Mähl züm schwätze kreje häd?

Do hon ech den Krom en Pott geschmesse,
hon ewerläd, hon ech nix vergesse,
hon da dos ganze schee zü Brei gerührt,
un alles off de Roladen geschmärd.
Do lejense nü, so schee bekleisderd,
doch ech wor gorned so begeisterd.

Ech ging da o de Frittenbüde un dochde voll Wüd,
Junge, Junge wos kochesde da mon?

Freidags da es off dem Deijsch,
bei den Katholiken merschdens Feijsch.
Em Kochbüch stan: „Den Feijsch schreggt ma ab!“
Dos schänn mer jo als e bessche knabb.
Doch vorsichtig lär ech den Feijsch , direkt o de Kande off’m Deisch,
hon leise de Deere hänner mer zügemochd
un mer schon heimlich ez Fäustche gelachd,
no zah Minüde med großem Radau,
städtze ech e de Keche un blöffde --- Wau Wau ----
dos hon ech zichmol dachexerziert –
mend ehr, dä Feijsch häd sich emol gerierd?

Ech ging da o de Frittenbüde un dochde voll Wüd,
Junge, Junge wos kochesde da mon?

Owends lüs ech werrer em Kochbüch, do stan, ehr wad lache,
„Apfel em Schlafrock“ kimmer mache.
Ech holde ma en dege Äppel aus’m Goarde,
schälde den Äppel aus seiner Schworde,
hollen mein Pyjama ausem Bedde, west ehr, dä bloo gestreifde, dä nädde.
Da den Äppel klee gerwe, en Pyjama wie beschrewe.
Da hon ech den Wäcker noch gestald,
un als no zwee Stonne de Bimmel ging,
holl ech den Pyjama aus’m Bedde,
der sag aus, als wenn ener negeschässe häd.

Ech ging da o de Frittenbüde un dochde voll Wüd,
Junge, Junge wos kochesde da mon?

No all den Daje, san ech nü eh,
dos koche länstde doch ned mi
un dochde, wos hoste e Glegge,
denn mon kämmd jo die Fraa zeregge.

Nie mie Frittenbüde, vorbei es da Zorn,
itz koche ech mer nix mie, un worden of mon.

 
Suchen
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü